بخش ویزا

ویزای ایران توریستی

قیمت 40000 تومان

مدت اعتبار ویزا
30 روزه
مدت اخذ ویزا
7 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی

ویزای سوئیس توریستی ( VIP ) شینگن

قیمت 750 یورو

مدت اعتبار ویزا
15 روزه
مدت اخذ ویزا
14 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
در ارتباط با ویزاهای شنگن مدارک مورد نیاز دروهله اول: *مدارک مناسب جهت توجی...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای ایتالیا توریستی شینگن

قیمت 450 یورو

مدت اعتبار ویزا
23 روزه
مدت اخذ ویزا
45 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
در ارتباط با ویزاهای شنگن مدارک مورد نیاز دروهله اول عبارتند از: *مدارک منا...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای کنیا توریستی

قیمت 80 دلار

مدت اعتبار ویزا
0 روزه
مدت اخذ ویزا
7 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی

ویزای گرجستان توریستی

قیمت رایگان

مدت اعتبار ویزا
30 روزه
مدت اخذ ویزا
7 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
هشدار ها :از تاریخ 27 بهمن 1394 لغو روادید شده است. 
جزئیات مدارک و خرید

ویزای روسیه توریستی14 روزه فوری

قیمت 570000 تومان

مدت اعتبار ویزا
14 روزه
مدت اخذ ویزا
3 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
هشدار ها :مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجس...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای روسیه توریستی 14 روزه عادی

قیمت 320000 تومان

مدت اعتبار ویزا
14 روزه
مدت اخذ ویزا
7 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
هشدار ها :مسافر باید در صورت عدم اقامت در هتل طی 48 ساعت در اداره پلیس ریجس...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای آذربایجان توریستی آنلاین

قیمت 35 دلار

مدت اعتبار ویزا
30 روزه
مدت اخذ ویزا
7 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
هشدار ها :ویزا بصورت آنلاین می باشد 
جزئیات مدارک و خرید

ویزای آذربایجان توریستی فوری

قیمت 50 دلار

مدت اعتبار ویزا
40 روزه
مدت اخذ ویزا
1 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی

ویزای آذربایجان توریستی عادی

قیمت 45 دلار

مدت اعتبار ویزا
40 روزه
مدت اخذ ویزا
3 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی

ویزای کره جنوبی توریستی

قیمت 280 دلار

مدت اعتبار ویزا
30 روزه
مدت اخذ ویزا
12 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی

ویزای هنگ کنگ توریستی

قیمت 210 دلار

مدت اعتبار ویزا
14 روزه
مدت اخذ ویزا
45 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
 درصورت سفر قبلی به هنگ کنگ تاریخ اعلام شود. مدت اقامت و تعداد ورود طب...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای عمان توریستی

قیمت 590 درهم

مدت اعتبار ویزا
30 روزه
مدت اخذ ویزا
7 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
مهم :با این نوع ویزا فقط از طریق مرز هوایی ( فرودگاه بین المللی عمان ) اجاز...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای چین تجاری نیمه فوری

قیمت 550 دلار

مدت اعتبار ویزا
30 روزه
مدت اخذ ویزا
15 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
هشدار ها :اطلاعیه سفارت چین : پاسپورت هایی که تاریخ صدور آنها از تاریخ 2015...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای چین گروهی حداقل 5نفر (فوری)

قیمت 125 دلار

مدت اعتبار ویزا
30 روزه
مدت اخذ ویزا
4 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
هشدار ها :اطلاعیه سفارت چین : پاسپورت هایی که تاریخ صدور آنها از تاریخ 2015...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای چین تجاری مولتی 1 ساله

قیمت 2350 دلار

مدت اعتبار ویزا
30 روزه
مدت اخذ ویزا
10 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
حداقل یک ویزای مولتی6ماهه چین و یا 4ویزای قبلی داشته باشد هشدار ها :اط...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای چین تجاری مولتی 6ماهه فوری

قیمت 1850 دلار

مدت اعتبار ویزا
30 روزه
مدت اخذ ویزا
14 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
حداقل 4 ویزای قبلی داشته باشدهشدار ها :اطلاعیه سفارت چین : پاسپورت هایی که ...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای چین تجاری -DBL چین

قیمت 550 دلار

مدت اعتبار ویزا
30 روزه
مدت اخذ ویزا
7 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
حداقل 2 ویزای قبلی چین باید داشته باشید هشدار ها :درحال حاضر این محصول...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای چین توریستی عادی

قیمت 220 دلار

مدت اعتبار ویزا
30 روزه
مدت اخذ ویزا
7 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
هشدار ها :اطلاعیه سفارت چین : پاسپورت هایی که تاریخ صدور آنها از تاریخ 2015...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای چین گروهی حداقل 5 نفر ( عادی )

قیمت 105دلار

مدت اعتبار ویزا
30 روزه
مدت اخذ ویزا
12 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
هشدار ها :اطلاعیه سفارت چین : پاسپورت هایی که تاریخ صدور آنها از تاریخ 2015...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای تایلند توریستی مولتی

قیمت 160 یورو

مدت اعتبار ویزا
58 روزه
مدت اخذ ویزا
4 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
حضور مسافر در ایران الزامی می باشد ( مهر ورود و خروج از کشور چک می شود)&nbs...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای تاجیکستان توریستی آنلاین

قیمت 70 یورو

مدت اعتبار ویزا
30 روزه
مدت اخذ ویزا
6 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی

ویزای امارات توریستی یکماهه مولتی دبی

قیمت 1010 درهم

مدت اعتبار ویزا
14 روزه
مدت اخذ ویزا
7 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
این نوع ویزا همچون ویزاهای نرمال دوبی دو ماه اعتبار دارد و مسافر پس از اولی...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای امارات توریستی دبی ویژه اتباع خارجی

قیمت 450 درهم

مدت اعتبار ویزا
14 روزه
مدت اخذ ویزا
7 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
* توجه * ورودی از این ویزا مخصوص اتباع خارجی می باشد - مثال : آلمانی - چینی...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای امارات توریستی مولتی 3 ماهه

قیمت 2190 درهم

مدت اعتبار ویزا
14 روزه
مدت اخذ ویزا
7 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
این نوع ویزا همچون ویزاهای نرمال دوبی دو ماه اعتبار دارد و مسافر پس از اولی...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای امارات توریستی 3 ماهه

قیمت 1190 درهم

مدت اعتبار ویزا
90 روزه
مدت اخذ ویزا
7 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
برای خرید بلیطو ویزا با این شماره تماس بگیرید 07733136060
جزئیات مدارک و خرید

ویزای امارات توریستی یکماهه

قیمت 340 درهم

مدت اعتبار ویزا
30 روزه
مدت اخذ ویزا
7 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی

ویزای امارات توریستی فوری

قیمت 370 درهم

مدت اعتبار ویزا
14 روزه
مدت اخذ ویزا
5 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی

ویزای امارات توریستی 14 روزه عادی

قیمت 300درهم

مدت اعتبار ویزا
14 روزه
مدت اخذ ویزا
10 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی

ویزای سنگاپور توریستی

قیمت 110دلار

مدت اعتبار ویزا
14 روزه
مدت اخذ ویزا
14 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی

ویزای هندوستان توریستی عادی

قیمت 370000 تومان

مدت اعتبار ویزا
30 روزه
مدت اخذ ویزا
9 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
هشدار ها :حضور مسافر برای انگشت نگاری الزامی است 
جزئیات مدارک و خرید

ویزای تایلند توریستی یکبار ورود

قیمت 40 یورو

مدت اعتبار ویزا
30 روزه
مدت اخذ ویزا
4 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
حضور مسافر در ایران الزامی می باشد ( مهر ورود وخروج از کشور چک می شود)&nbsp...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای تایوان تجاری

قیمت 250 دلار

مدت اعتبار ویزا
14 روزه
مدت اخذ ویزا
3 روز کاری
نحوه پرداخت
نقدی
هزینه صندوق سفارت عادی 185 درهم / فوری 280 درهم  هزینه250 دلار با...
جزئیات مدارک و خرید

ویزای اندونزی توریستی

قیمت 65 دلار

مدت اعتبار ویزا
0 روزه
مدت اخذ ویزا
7 روز کاری
نحوه پرداخت
به صورت نقدی
اقامت از حداقل 03 روز الی 20 روز می باشد که طبق بلیط و واچر هتل و با تایید ...
جزئیات مدارک و خرید